Ana Sayfa Yasal Süreler

Yasal Süreler

YASAL SÜRELER

 

Süreler Kanun Adı Kanun No Kanun Maddesi Başlangıç Süre Süre Türü
Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Dosyanın Görevli ve Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini Talep Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 20 Kararın Kesinleştiği Tarih 2 Hafta
Hakimin Reddi Talebine İtiraz Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 38 Red Dilekçesinin Tebliği Tarihi 1 Hafta
Hakimin Reddi Talebinin Reddi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının Tahsili HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 42 Dosyanın Geliş Tarihi 2 Hafta
Hakimin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı İstinaf Başvuru Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 43 Kararın Tebliği veya Tefhimi Tarihi 1 Hafta
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimlerinin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı Temyiz Başvuru Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 44 Kararın Tebliği veya Tefhimi Tarihi 1 Hafta
Hakimin Hukuki Sorumluluğu – Devletin Ödediği Tazminat İçin Hakime Rücu Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 46 Ödeme Tarihi 1 Yıl
İstifa Eden Vekilin Vekalet Görevinin Sona Ermesi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 82 İstifanın Müvekkile Tebliği Tarihi 2 Hafta
Eski hale getirme süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 96 Engelin Ortadan Kalktığı Tarih 2 Hafta
Adli Tatile Rastlayan Sürelerin Uzaması HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 104 Adli Tatilin Bittiği Gün 1 Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Dava Dilekçesindeki Eksikliğin Giderilmesi Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 119 Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davacıya Tebliği Tarihi 1 Hafta
Gider Avansının Tamamlanması Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 120 Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davacıya Tefhimi veya Tebliği Tarihi 2 Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Davaya Cevap Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 127 Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi 2 Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Cevap Dilekçesindeki Eksikliğin Giderilmesi Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 130 Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davalıya Tebliği Tarihi 1 Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Cevaba Cevap Dilekçesi Verme Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 136 Cevap Dilekçesinin Davacıya Tebliği Tarihi 2 Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde İkinci Cevap Dilekçesi Verme Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 136 Cevaba Cevap Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi 2 Hafta
Tarafların Dinlenilmesi Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 144 Davetiyenin Taraflara Tebliği Tarihi 2 Hafta
Duruşma Gününün Belirlenmesi İçin Tarafın Başvurusu Gerekiyorsa Başvurma Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 150 Son İşlem Tarihi 1 Ay
İşlemden Kaldırılan Dosyanın Harçsız Yenilenmesi Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 150 İşlemden Kaldırılma Tarihi 1 Ay
İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yenilenmesi Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 150 İşlemden Kaldırılma Tarihi 3 Ay
Islah Nedeniyle Teminat Yatırma Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 178 Hakim Kararının İlgili Tarafa Tebliği Tarihi 1 Hafta
Tamamen Islahta Yeni Dava Dilekçesini Verme Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 180 Islah Bildirimi Tarihi 1 Hafta
Kısmen Islah Edilen Usul İşleminin Yapılma Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 181 Islah Bildirimi Tarihi 1 Hafta
Resmi Evraktaki Yazı veya İmzayı İnkar Eden Tarafa Dava Açması İçin Tanınacak Süre HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 208 Hakim Kararının İlgili Tarafa Bildirildiği Tarih 2 Hafta
Bilirkişiyi Red Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 272 Red Sebeplerini Öğrenme Tarihi 1 Hafta
Bilirkişi Raporunun Hazırlanması Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 274 Dosyanın Bilirkişiye Verildiği Tarih 3 + 3 Ay
Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 275 Görevlendirildiğini Öğrendiği Tarihi 1 Hafta
Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 281 Bilirkişi Raporunun Taraflara Tebliği Tarihi 2 Hafta
Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu – Devletin Bilirkişiye Rücu Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 287 Ödeme Tarihi 1 Yıl
Yazılı Yargılama Usulünde Gerekçeli Kararın Yazılması Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 294 Hüküm Sonucunun Tefhimi Tarihi 1 Ay
Basit Yargılama Usulünde Davaya Cevap Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 317 Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi 2 Hafta
Basit Yargılama Usulünde Gerekçeli Kararın Yazılması Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 321 Hüküm Özetinin Tefhimi Tarihi 1 Ay
İstinaf Harç ve Giderlerinin Tamamlatılmasında Verilen Süre HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 344 Harcın Tamamlanması İhtarının Tebliği Tarihi 1 Hafta
İstinaf Başvuru Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 345 Kararın Tebliği Tarihi 2 Hafta
İstinaf Başvurusunun Reddine Karşı İstinaf Yoluna Başvuru Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 346 Red Kararının Tebliği Tarihi 1 Hafta
İstinaf Başvurusuna Cevap Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 347 İstinaf Dilekçesinin Tebliği Tarihi 2 Hafta
Katılma Yoluyla İstinaf Başvuru Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 348 Karşı Tarafın İstinaf Dilekçesinin Tebliğ Tarihi 2 Hafta
Katılma Yoluyla İstinaf Başvurusuna Cevap Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 348 Katılma Yoluyla İstinaf Başvuru Dilekçesinin Tebliği Tarihi 2 Hafta
Temyiz Başvuru Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 361 Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi 1 Ay
Duruşmasız Temyizde Yargıtay’ın Karar Verme Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 368 Dosyanın Yargıtay’a Ulaştığı Tarih 1 Ay
Yargılamanın İadesi Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 377 Yargılamanın İadesi Sebebinin Öğrenildiği Tarih 3 Ay
Yargılamanın İadesinde Azami Süre HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 377 Hükmün Kesinleştiği Tarih 10 Yıl
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Karara Karşı İstinaf Başvuru Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 387 Kararın Öğrenildiği Tarihi 2 Hafta
İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasını Talep Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 393 Kararın Verildiği Tarih 1 Hafta
İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 394 Tedbirin Uygulandığının Öğrenildiği Tarih 1 Hafta
İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Esas Hakkındaki Davayı Açma Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 397 Tedbirin Uygulanmasını Talep Tarihi 2 Hafta
Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası Açma Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 399 Hükmün Kesinleştiği veya Tedbirin Kalktığı Tarih 1 Yıl
Delil Tespiti Talebine İtiraz Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 402 Delil Tespiti Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi 1 Hafta
Karşı Tarafın Yokluğunda Verilen Delil Tespiti Kararına ve Alınan Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 403 Delil Tespiti Kararının, Tespit Tutanağının Ve Bilirkişi Raporunun Davalıya Tebliği Tarihi 1 Hafta
Tahkim Sözleşmesine Aykırılığa İtiraz Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 409 Aykırılığın Öğrenildiği Tarih 2 Hafta
Hakemin Reddi Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 418 Red Sebeplerini Öğrenme Tarihi 2 Hafta
Hakemin Reddi Talebinin Reddine Karşı Mahkemeye Başvuru Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 418 Red Talebinin Kabul Edilmediğini Öğrenme Tarihi 1 Ay
İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararından Sonra Tahkim Davası Açma Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 426 İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarih 2 Hafta
Tahkim Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 427 Tek Hakemin Seçildiği veya Hakem Kurulunun İlk Toplandığı Tarih 1 Yıl
Hakem Kararının Tavzihi veya Düzeltilmesini Talep Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 437 Kararın Bildirildiği Tarih 2 Hafta
Hakem Kararının Başvuru Üzerine Tavzihi veya Düzeltilmesi Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 437 Başvuru Tarihi 1 Ay
Hakem Kararının Kendiliğinden Tavzihi veya Düzeltilmesi Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 437 Kararın Verildiği Tarih 2 Hafta
Hakem Kararının Tamamlanmasını (Tamamlayıcı Hakem Kararını) Talep Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 437 Kararın Bildirildiği Tarih 1 Ay
Tamamlayıcı Hakem Kararı Verilmesi Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 437 Başvuru Tarihi 1 + 1 Ay
Hakem Kararının İptali Davasını Açma Süresi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 439 Hakem Kararının veya Tavzih, Düzeltme ve Tamamlama Kararının Tebliği Tarihi 1 Ay
Temyiz Başvuru Süresi HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 1086 432 Gerekçeli Kararın Tebliği Tarihi 15 Gün
Temyiz Başvurusunun Reddi Kararının Temyizi Süresi HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 1086 432 Red Kararının Tebliği Tarihi 7 Gün
Temyiz Talebine Cevap ve Katılma Yoluyla Temyiz Süresi HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 1086 433 Temyiz Dilekçesinin Tebliği Tarihi 10 Gün
Temyiz Harcının Tamamlanması Süresi HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 1086 434 Harcın Tamamlanması İhtarının Tebliği Tarihi 7 Gün
Sulh Mahkemesi Kararının Temyizi Süresi HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 1086 437 Gerekçeli Kararın Tebliği Tarihi 8 Gün
Karar Düzeltme Başvuru Süresi HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 1086 440 Yargıtay Kararının Tebliği Tarihi 15 Gün
Katılma Yoluyla Karar Düzeltme Süresi HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 1086 442 Karar Düzeltme Dilekçesinin Tebliği Tarihi 15 Gün
İade-i Muhakeme (Yargılamanın Yenilenmesi) Başvuru Süresi HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 1086 447 İade-i Muhakeme Sebebinin Öğrenildiği Tarih 1 Ay
Avukatlık staj süresi AVUKATLIK KANUNU 1136 15 Staj Başlangıç Tarihi 1 Yıl
İcra Dairesi Görevlilerinin Kusurundan Dolayı İdare Aleyhine Tazminat Davası Açma Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 7 Zararın Öğrenildiği Tarih 1 Yıl
İcra Dairesi Görevlilerinin Kusurundan Dolayı İdare Aleyhine Tazminat Davası Açma Azami Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 7 Zarara Yol Açan İşlemin Gerçekleştiği Tarih 10 Yıl
İcra Dairesince Yapılacak Nakdi Ödemeler İçin Bankaya Talimat Verme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 9 Paranın İcra Dairesinin Hesabına Yatırıldığı Tarih 3 İş Günü
İcra Dairesi İşlemini Şikayet Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 16 İşlemin Öğrenildiği Tarih 7 Gün
İcra Mahkemesinin Duruşmasız Karar Verme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 18 Dosyanın Mahkemeye İntikal Tarihi 10 Gün
İlamların İcrası Yoluyla Takipte Menkul Teslimi Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 24 İcra Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
İlamların İcrası Yoluyla Takipte Çocuk Teslimi Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 25 İcra Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
İlama Dayanarak Gayrimenkul ve Geminin Teslimi Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 26 İcra Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
İrtifak Hakkı Kurulmasına veya Kaldırılması Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 31 İcra Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Gemi Tahliye veya Teslimine İlişkin İlamların İcrasında Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 31/a İcra Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İlamların İcrasında Ödeme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 32 İcra Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İlamların İcrasında Mal Beyanında Bulunma Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 32 İcra Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
İcranın geri bırakılması İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 33 İcra Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
İlamlı Takipte Zamanaşımı Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 39 Son Muamele Tarihi 10 Yıl
Adi Takipte Ödeme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 60 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Adi Takipte Mal Beyanında Bulunma Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 60 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Adi Takipte İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 62 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Gecikmiş itiraz süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 65 Engelin Ortadan Kalktığı Tarih 3 Gün
Gecikmiş İtirazın Kaldırılması veya İptali Talebinde Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 65 Mazeretin Kabulü Kararının Tefhimi veya Tebliği Tarihi 7 Gün
İtirazın İptali Davasında Hak Düşürücü Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 67 İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi 1 Yıl
İtirazın Kaldırılması Davasında Hak Düşürücü Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 68 İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi 6 Ay
İtirazın Muvakkaten Kaldırılması Talebinde Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 68/a İmzaya İtirazın Tebliği Tarihi 6 Ay
Kredi Hesap Özetinin Muhtevasına İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 68/b Hesap Özetinin Tebliği Tarihi 1 Ay
Borçtan Kurtulma Davası Açma Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 69 İtirazın Muvakkaten Kaldırılması Kararının Tefhim veya Tebliği Tarihi 7 Gün
İstirdat Davalarında Hak Düşürücü Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 72 Ödeme Tarihi 1 Yıl
İtirazın İptali veya Kaldırılmasından Sonra Mal Beyanı Müddeti İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 75 Kararın Tebliği Tarihi 3 Gün
Sonradan kazanılan malların beyanı İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 77 Maldaki Artış Tarihi 7 Gün
Haciz İsteme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 78 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 1 Yıl
Hacze başlama müddeti İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 79 Haciz Talep Tarihi 3 Gün
89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 89 Birinci Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi 7 Gün
89/2 Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 89 İkinci Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi 7 Gün
89/3 Haciz İhbarnamesine Karşı Menfi Tesbit Davası Açma Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 89 Üçüncü Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi 15 Gün
Üçüncü şahsın istihkak iddiasında bulunma süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 96 Hacze Ittıla Tarihi 7 Gün
Üçüncü Şahsın İstihkak İddiasına Karşı Alacaklı ve Borçlunun İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 96 İcra Dairesinin Bildirim Tarihi 3 Gün
Üçüncü şahsın istihkak davası açma süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 97 Takibin Taliki Talebi Hakkındaki Merci Kararının Tefhimi veya Tebliği Tarihi 7 Gün
Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara İlişkin İstihkak İddiasına Karşı Dava Açma Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 99 İcra Dairesinin Bildirim Tarihi 7 Gün
Hacze İştirak Talebine İtiraz ve Bu İtiraza Karşı Dava Açma Süreleri İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 101 İştirak Talebinin ve İştirak Talebine İtirazın Bildirim Tarihi 7 Gün
Haciz Mahallinde Bulunmayan Borçlunun Tutanağı Tetkik ve Hacze Karşı Diyeceklerini Bildirme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 103 103 Davetiyesinin Tebliği Tarihi 3 Gün
Menkul Satış Talebinde Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 106 Haciz Tarihi 6 Ay
Gayrimenkul Satış Talebinde Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 106 Haciz Tarihi 1 Yıl
Satış Giderinin Depo Edilmesi Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 110 Satış Masrafının Depo Edilmesine İlişkin Karar Tarihi 15 Gün
Menkullerin Satışında Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 112 Satış Talep Tarihi 2 Ay
Menkullerin ikinci satış müddeti İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 114 İlk Satış Tarihi 10 Gün
Gayrimenkullerin Satışında Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 123 Satış Talep Tarihi 3 Ay
Gayrimenkullerin ikinci satış müddeti İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 126 İlk Satış Tarihi 20 Gün
Kıymet Takdirine İtiraz Şikayetinde Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 128/a Kıymet Takdir Raporunun Tebliği Tarihi 7 Gün
İhalenin feshi davasını açma süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 134 İhale Tarihi 7 Gün
Sıra Cetveline İtiraz Davası Açma Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 142 Sıra Cetvelinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Borç ödemeden aciz vesikası zamanaşımı süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 143 Belgenin Verildiği Tarih 20 Yıl
Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 146 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Ödeme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 146 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 15 Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte Ödeme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 149 İcra Emrinin Tebliği Tarihi 30 Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte İcranın Geri Bırakılması Kararı Getirme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 149 İcra Emrinin Tebliği Tarihi 30 Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte Ödeme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 149/b Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 30 Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 149/b Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Rehinli Gayrimenkul Malın Satışını Talep Etme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 150/e Ödeme veya İcra Emrinin Tebliği Tarihi 1 Yıl
Rehinli Menkul Malın Satışını Talep Etme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 150/e Ödeme veya İcra Emrinin Tebliği Tarihi 6 Ay
Rehinli veya İpotekli Geminin Satışını Talep Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 153/a Ödeme veya İcra Emrinin Tebliği Tarihi 3 Ay
İflas Yoluyla Takipte Ödeme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 155 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
İflas Davası Açma Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 156 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 1 Yıl
İflas Davasında Verilen Karara Karşı İstinaf Başvurusu İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 164 Kararın Tebliği Tarihi 10 Gün
İflas Davasında Bölge Adliye Mahkemesi’nce Verilen Karara Karşı Temyiz Başvurusu İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 164 Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi 10 Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibe İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 168 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 5 Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 168 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 10 Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte Mal Beyanı Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 168 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 10 Gün
Ödeme İddiasına Dayalı İtirazın Kaldırılması İçin İcra Mahkemesine Başvuru Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 169/a İcranın Muvakkaten Durdurulması Kararının Verildiği Tarih 6 Ay
Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ile Takipte Ödeme Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 171 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 5 Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ile Takipte İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 172 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 5 Gün
Borçlunun İflas Müracaatına Alacaklıların İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 178 İflas Talebinin İlanı Tarihi 15 Gün
İflasın Kaldırılmasına Karşı İstinaf ve Temyiz Başvuru Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 182 Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Tebliği Tarihi 10 Gün
İflasta Sıra Cetveline İtiraz Davası Açma Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 235 Sıra Cetvelinin İlanı Tarihi 15 Gün
İflasın Kapanmasına Karşı İstinaf ve Temyiz Başvuru Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 254 Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Tebliği Tarihi 10 Gün
İflasın Tasfiyesi Müddeti İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 256 İflasın Açıldığı Tarih 6 Ay
İhtiyati Haciz Kararının İnfazını Talep Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 261 İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarih 10 Gün
İhtiyati Haczin İcrai Hacze Çevrilmesi Süresi (Dava veya Takip Açılmadan Önce Konmuşsa) İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 264 Haciz Tarihi 7 Gün
İhtiyati Haczin İcrai Hacze Çevrilmesi Süresi (Dava Sırasında İhtiyati Haciz Konmuşsa) İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 264 Mahkeme Kararının Tebliği Tarihi 1 Ay
İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 265 Haciz Tarihi 7 Gün
Adi kira ve hasılat kiralarında ödeme emrine itiraz süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 269 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Adi kira ve hasılat kiralarında ödeme emrine itirazın kaldırılmasını talep süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 269 İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi 6 Ay
Adi Kira ve Hasılat Kiralarında Takibin Kesinleşmesi Üzerine Tahliye Talep Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 269/a İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi 6 Ay
İcra Mahkemesinin Tahliye Kararının İnfazı İçin Geçmesi Gereken Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 269/c Kararın Borçluya Tefhimi veya Tebliği Tarihi 10 Gün
Yazılı Kira Sözleşmesine Dayalı Tahliye Takibinde Tahliye Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 272 Tahliye Emrinin Tebliği Tarihi 15 Gün
Yazılı Kira Sözleşmesine Dayalı Tahliye emrine itiraz süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 274 Tahliye Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü Süre İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 284 Tasarrufun Yapıldığı Tarih 5 Yıl
İcra Mahkemesi’nde bakılan suçlarda şikayet süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 347 Fiilin Öğrenildiği Tarih 3 Ay
İcra Mahkemesi’nde bakılan suçlarda azami şikayet süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 347 Fiilin İşlendiği Tarih 1 Yıl
İcra Mahkemesinin Verdiği Tazyik veya Disiplin Hapsine İtiraz Süresi İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 353 Kararın Tefhimi veya Tebliği Tarihi 7 Gün
İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da Dava Açma Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 7 İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi 60 Gün
Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 7 İşlemin Öğrenildiği Tarih 30 Gün
Görevsizlik Kararı Üzerine Görevli Mahkemeye Başvuru Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 9 Kararın Tebliği Tarihi 30 Gün
İdari Makamların Sükutu ile Başvurunun Reddedilmiş Sayılması Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 10 İdareye Başvuru Tarihi 30 Gün
İdari İşleme Üst Makam Nezdinde İtiraz Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 11 İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi 60 Gün
Tam Yargı Davası Açılmasında Zamanaşımı Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 13 İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi 1 Yıl
Tam Yargı Davası Açılmasında Azami Zamanaşımı Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 13 İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi 5 Yıl
Tam Yargı Davası Açmadan Önce İdareye Başvuru Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 13 Hakkın İhlalinden Haberdar Olma Tarihi 1 Yıl
Tam Yargı Davası Açmadan Önce İdareye Başvuru Azami Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 13 İdari Eylem Tarihi 5 Yıl
Tam Yargı Davası Açılması Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 13 İdareye Başvurunun Reddi veya İdarenin Sükutu Süresinin Bittiği Tarih 60 Gün
İdari Davalarda Cevap, Replik ve Düplik Dilekçesi Verme Süreleri İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 16 Tebligat Tarihi 30 Gün
Danıştay’da İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Görülen Davalarda Savcının Esas Hakkındaki Mütalaasına Karşı Beyanda Bulunma Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 16 Tebligat Tarihi 10 Gün
Duruşmalı İdari Davalarda Karar Verme Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 19 Duruşma Tarihi 15 Gün
Davacının Ölümü Halinde Yürütmenin Durdurulması Kararının Hükümsüz Kalmaması İçin Mirasçıların Yenileme Başvurusu Yapma Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 26 İşlemden Kaldırma Tarihi 4 Ay
İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yeni Adres Bildirilerek Yenilenmesi Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 26 İşlemden Kaldırma Tarihi 1 Yıl
Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 27 Yürütmenin Durdurulması Kararının Tebliği Tarihi 7 Gün
Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Hakkında Karar Verme Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 27 Dosyanın Nöbetçi Mahkemeye Geldiği Tarih 7 Gün
Yürütmenin Durdurulması Kararının Yazılma Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 27 Kararın Verildiği Tarih 15 Gün
İdari Yargı Kararının Uygulanması Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 28 Kararın İdareye Tebliği Tarihi 30 Gün
Karara itiraz süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 45 Kararın Tebliği Tarihi 30 Gün
Temyiz süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 46 Kararın Tebliği Tarihi 30 Gün
Temyiz dilekçesine cevap süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 48 Temyiz Dilekçesinin Tebliği Tarihi 30 Gün
Karar düzeltme başvuru süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 54 İtiraz veya Temyiz Üzerine Verilen Kararın Tebliği Tarihi 15 Gün
Yargılamanın Yenilenmesi Genel Başvuru Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 53 Yargılamanın Yenilenmesi Sebebinin Gerçekleştiği Tarih 60 Gün
Aynı Konuda Verilmiş Önceki İlam Hükmüne Aykırı Karar Verilmesi Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi Başvuru Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 53 Kararın Kesinleştiği Tarih 10 Yıl
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi Başvuru Süresi İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 53 Kararın Kesinleştiği Tarih 1 Yıl
Tazminat davalarında zamanaşımı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 2918 109 Zarara ve Faile Ittıla Tarihi 2 Yıl
Tazminat davalarında azami zamanaşımı süresi KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 2918 109 Kaza Tarihi 10 Yıl
Kamulaştırma İşleminin İptali Davası veya Maddi Hatalara Karşı Adli Yargıda Düzeltim Davası Açma Süresi KAMULAŞTIRMA KANUNU 2942 14 İşlemin Tebliği Tarihi 30 Gün
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Talep Süresi ÇEK KANUNU 5941 5 Çekin Bankaya İbraz Edildiği Tarih 6 Ay
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Üzerine Bankaya Düzenlenen ve Henüz Tahsil Edilmeyen Çek Listesini Verme Süresi ÇEK KANUNU 5941 5 Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararının Tebliği Tarihi 10 Gün
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararının TCMB Tarafından Sicilden Silinmesi İçin Geçecek Süre ÇEK KANUNU 5941 6 10 Yıl
Kadastro Tesbitine İtiraz Süresi KADASTRO KANUNU 3402 12 Kadastro Tutanaklarının İlana Çıkarıldığı Tarih 30 Gün
Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Hak Düşürücü Süre KADASTRO KANUNU 3402 12 Kadastro Tutanaklarının Kesinleştiği Tarih 10 Yıl
Adın Değiştirilmesi Kararının Kaldırılmasını Talep Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 27 Adın Değiştirildiğinin Öğrenildiği Tarih 1 Yıl
Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma – Gaiplik Başvurusu için Geçmesi Gereken Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 33 Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolduğu Tarih 1 Yıl
Uzun Zamandan Beri Haber Alınamama – Gaiplik Başvurusu için Geçmesi Gereken Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 33 Son Haber Tarihi 5 Yıl
Dernek Kuruluş Başvurusunun En Büyük Mülki Amir Tarafından İncelenme Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 60 Başvuru Tarihi 60 Gün
Dernek Kuruluş Başvurusunda Tespit Edilen Eksikliklerin Tamamlanma Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 60 Başvuru Tarihi 30 Gün
Dernek İlk Genel Kurul Toplantısını Yapma ve Zorunlu Organları Oluşturma Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 62 Başvurunun Onaylandığına İlişkin Bildirim Tarihi 6 Ay
Dernek Yönetim Kurulunun Üyelik Başvurusu Hakkında Karar Verme Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 64 Başvuru Tarihi 30 Gün
Vakıf Kuruluş Başvurusu Hakkında Verilen Mahkeme Kararının Temyizi Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 103 Kararın Tebliği Tarihi 1 Ay
Nişanlılığın Sona Ermesinden Doğan Davalarda Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 123 Nişanlılığın Sona Erdiği Tarih 1 Yıl
Kadın İçin Bekleme Süresi (İddet Müddeti) TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 132 Evliliğin Sona Erdiği Tarih 300 Gün
Evlenmenin iptali davası açma süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 152 İptal Sebebinin Öğrenildiği veya Korkunun Etkisinin Ortadan Kalktığı Tarih 6 Ay
Evlenmenin iptali davası açma azami süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 152 Evlenme Tarihi 5 Yıl
Zina sebebiyle boşanma davası açma süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 161 Boşanma Sebebinin Öğrenildiği Tarih 6 Ay
Zina sebebiyle boşanma davası açma azami süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 161 Zina Eyleminin Gerçekleştiği Tarih 5 Yıl
Hayata kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma davası açma süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 162 Boşanma Sebebinin Öğrenildiği Tarih 6 Ay
Hayata kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma davası açma azami süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 162 Eylemin Gerçekleştiği Tarih 5 Yıl
Terk nedeniyle boşanma davası açmak için geçmesi gereken süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 164 Evin Terkedildiği Tarih 6 Ay
Terk nedeniyle boşanma davasında ihtar süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 164 Terk Eyleminden İtibaren 4 Aylık Sürenin Dolduğu Tarih 2 Ay
Anlaşmalı Boşanma İçin Evlilikte Geçmesi Gereken Asgari Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 166 Evlenme Tarihi 1 Yıl
Ortak Hayatın Kurulamaması – Yeniden Boşanma Davası Açmak İçin Geçmesi Gereken Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 166 Boşanma Davasının Reddi Kararının Kesinleştiği Tarih 3 Yıl
Boşanmaya Başlı Olarak Doğan Davalarda Zamanaşımı Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 178 Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarih 1 Yıl
Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 289 Koca İçin Baba Olmadığını Öğrendiği Tarih – Çocuk İçin Ergin Olduğu Tarih 1 Yıl
Tanımanın İptali Davasında Hak Düşürücü Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 300 İptal Sebebinin Öğrenildiği veya Çocuk İçin Ergin Olduğu Tarih 1 Yıl
Tanımanın İptali Davasında Azami Hak Düşürücü Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 300 Tanıma Tarihi 5 Yıl
Ananın Açacağı Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 303 Çocuğun Doğumu veya Soybağı İlişkisinin Kesilmesi Tarihi 1 Yıl
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasını Talep Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 319 Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Sebebinin Öğrenildiği Tarih 1 Yıl
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasını Talep Azami Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 319 Evlat Edinme Tarihi 5 Yıl
Vasilikten Kaçınma – İtiraz Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 422 Atanma Kararının Tebliği – Öğrenme Tarihi 10 Gün
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasına İtiraz Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 435 Kararın Bildirildiği Tarih 10 Gün
Vesayet Makamının Kararlarına İtiraz Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 488 Kararın Tebliği Tarihi 10 Gün
Ölüme Bağlı Tasarruftan Dönme Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 504 Yanılma veya Aldatılmanın Öğrenildiği ya da Korkutma veya Zorlamanın Sona Erdiği Tarih 1 Yıl
Ölüme Bağlı Tasarrufun İptalini Talep Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 559 Tasarrufu, İptal Sebebini ve Hak Sahipliğini Öğrenme Tarihi 1 Yıl
Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 571 Saklı Payın Zedelendiğini Öğrenme Tarihi 1 Yıl
Tenkis Davasında Azami Hak Düşürücü Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 571 Vasiyetnamenin veya Mirasın Açıldığı Tarih 10 Yıl
Mirasçı Atama veya Vasiyet İşlemine İtiraz Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 598 Mirasçılara Bildirildiği Tarih 1 Ay
Vasiyet Alacaklısının Dava Hakkı Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 602 Vasiyeti Öğrendiği Tarih 10 Yıl
Mirasın Reddi Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 606 Mirasçıların Mirasbırakanın Ölümünü Öğrendikleri Tarih 3 Ay
Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Zamanaşımı Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 639 İyiniyetli Davalının Tereke Malını Elinde Bulundurduğunu Öğrenme Tarihi 1 Yıl
İyiniyetli Zilyede Karşı Açılacak Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Azami Zamanaşımı Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 639 Ölüm veya Vasiyetnamenin Açılma Tarihi 10 Yıl
Kötüniyetli Zilyede Karşı Açılacak Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Azami Zamanaşımı Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 639 Ölüm veya Vasiyetnamenin Açılma Tarihi 20 Yıl
Mirasçıların Üçüncü Kişilere Karşı Müteselsil Sorumluluğu TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 681 Mirasın Paylaşıldığı Tarih 5 Yıl
Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz İktisabında Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 712 Tescil Tarihi 10 Yıl
Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz İktisabında Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 713 Taşınmaz Üzerindeki Zilyedliğin Başlangıç Tarihi 20 Yıl
Taşkın Yapı Nedeniyle Arsa Sahibinin İtiraz Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 725 Arsa Malikinin Taşmayı Öğrendiği Tarih 15 Gün
Kanuni Şuf’a (Yasal Önalım) Hakkının Kullanılmasında Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 733 Satışın Paydaşa Bildirildiği Tarih 3 Ay
Kanuni Şuf’a (Yasal Önalım) Hakkının Kullanılmasında Azami Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 733 Satış Tarihi 2 Yıl
Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınır İktisabında Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 777 Zilyedliğin Başladığı Tarih 5 Yıl
İntifa Hakkına Konu Malın İadesinde Tarafların Taleplerinin Zamanaşımı Süresi TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 802 İntifa Konusu Malın Geri Verildiği Tarih 1 Yıl
Zilyetliğin Korunması Davasında Hak Düşürücü Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 984 Zilyedin Fiili ve Faili Öğrenme Tarihi 2 Ay
Zilyetliğin Korunması Davasında Azami Hak Düşürücü Süre TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 984 Gasp ve Saldırı Fiilinin Meydana Geldiği Tarih 1 Yıl
Şikayete Bağlı Suçlarda Şikayet Süresi TÜRK CEZA KANUNU 5237 73 Fiile ve Faile Ittıla Tarihi 6 Ay
İstinaf Başvuru Süresi CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 5271 273 Kararın Tefhimi veya Tebliği Tarihi 7 Gün
İstinaf Cevap Süresi CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 5271 277 İstinaf Dilekçesinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Temyiz Başvuru Süresi CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 5271 291 Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi 7 Gün
Temyiz Dilekçesine Cevap Süresi CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 5271 297 Temyiz Dilekçesinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Cumhuriyet Savcısının Yargıtay Kararına Karşı Genel Kurula İtiraz Etmesi CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 5271 308 Yargıtay Kararının Savcıya Verildiği Tarih 30 Gün
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 5271 311 AİHM Kararının Kesinleştiği Tarih 1 Yıl
İş Mahkemesi Kararlarına karşı istinaf başvuru süresi İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 5521 8 Kararın Tefhimi veya Tebliği Tarihi 8 Gün
İş Mahkemesi Kararlarıyla ilgili bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 5521 8 Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi 8 Gün
İhtiyati hacze itiraz süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 15 Haciz Tarihi veya Gıyabi Hacizde Tebliğ Tarihi 7 Gün
Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü Süre AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 26 Tasarrufun Yapıldığı Tarih 5 Yıl
Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Göre Yapılan Takipte Ödeme Süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 55 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Göre Yapılan Takipte Mal Beyanında Bulunma Süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 55 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Teminatlı alacaklarda ödeme süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 56 Ödeme İhtarının Borçluya Tebliği Tarihi 7 Gün
Ödeme emrine itiraz süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 58 Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Ödeme Emrine İtiraz Üzerine İtiraz Komisyonunun Karar Verme Süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 58 İtiraz Tarihi 7 Gün
Borçlunun Mal Edinme ve Mal Artmasını Tahsil Dairesine Bildirme Süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 61 Edinme veya Artış Tarihi 15 Gün
Borçlu Elinde Haczedilen Mallara İlişkin İstihkak İddiasını İdarenin Red Süesi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 66 Tahsil Dairesinin Haciz Zaptını Aldığı Tarih 7 Gün
Borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddialarında süre AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 66 İdarenin İstihkak İddiasını Red Kararını Borçluya Bildirdiği Tarih 7 Gün
Üçüncü şahıs elinde haczedilen mallara ilişkin istihkak iddiasına karşı idarenin dava açma süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 67 İstihkak İddiasının Alacaklı İdareye Bildirildiği Tarih 15 Gün
Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczinde itiraz süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 79 Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi 7 Gün
Menkul malların satışa çıkarılma süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 84 Haczin Yapıldığı Tarihin Üçüncü Günü 3 Ay
İhalenin feshi davasını açma süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 99 İhalenin Tebliği Tarihi 7 Gün
İhalenin feshi kararının temyizi Süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 99 İhalenin Feshi Kararının Tebliği Tarihi 10 Gün
Tahsil Zamanaşımı Süresi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 6183 102 Vade Tarihinden Sonraki Yılbaşı 5 Yıl
Fatura İçeriğine İtiraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 21 Faturanın Alındığı Tarih 8 Gün
Teyit Mektubunun İçeriğine İtiraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 21 Faturanın Alındığı Tarih 8 Gün
Ticari Satışta Ayba Karşı Tekeffül – Açık Ayıpları Bildirme Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 23 Malın Teslim Alındığı Tarih 2 Gün
Ticari Satışta Ayba Karşı Tekeffül – Gizli Ayıpları Tespit ve Bildirme Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 23 Malın Teslim Alındığı Tarih 8 Gün
Ticaret Siciline Tescil Başvuru Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 30 Tescile Konu İşlemin Yapıldığı Tarih 15 Gün
Ticaret Sicili Müdürlüğünün Yetki Çevresi Dışında Oturanlar İçin Ticaret Siciline Tescil Başvuru Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 30 Tescile Konu İşlemin Yapıldığı Tarih 1 Ay
Ticaret Sicil Müdürlüğü Kararlarına İtiraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 34 Kararın Tebliği Tarihi 8 Gün
Ticari İşletmenin ve Ticaret Unvanının Ticaret Sicile Tescili ve İlanı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 40 Ticari İşletmenin Açıldığı Tarih 15 Gün
Haksız Rekabet Nedeniyle Açılacak Hukuk Davalarında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 60 Dava Açma Hakkının Öğrenildiği Tarih 1 Yıl
Haksız Rekabet Nedeniyle Açılacak Hukuk Davalarında Azami Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 60 Dava Açma Hakkının Doğduğu Tarih 3 Yıl
Haksız Rekabet Nedeniyle Gümrük İdaresinin Tedbir veya El Koyma Kararından Sonra Mahkemeye Başvurma Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 61 Tedbir veya El Koyma Kararının Tebliği Tarihi 10 Gün
Ticari Defter, Kayıt ve Belgeleri Saklama Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 82 İlgili Defter veya Belgenin Düzenlendiği veya Son Kullanıldığı Takvim Yılının Bitişi Tarihi 10 Yıl
Ticari Defter, Kayıt ve Belgelerin Ziyaı Nedeniyle Mahkemeye Başvuru Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 82 Ziyaı Öğrenme Tarihi 15 Gün
Cari Hesap Cetveline İtiraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 94 Cari Hesap Cetvelinin (Ekstresinin) Alındığı Tarih 1 Ay
Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 101 Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarih 5 Yıl
Acentelik Ücretinin Ödenme Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 116 Ücretin Doğumu Tarihi 3 Ay
Acentenin Denkleştirme Tazminatı Talep Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 122 Acentelik İlişkisinin Sona Erdiği Tarih 1 Yıl
Acentelik sözleşmesinde Rekabet Yasağı İçin Öngörülebilecek Azami Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 123 Acentelik İlişkisinin Sona Erdiği Tarih 2 Yıl
Şirkete Sermaye Olarak Konan Alacağın Tahsil Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 130 Müeccel Alacaklarda Vade, Muaccel Alacaklarda Sözleşme Tarihi 1 Ay
Şirket Birleşmelerinde Birleşen Şirket Alacaklılarının Teminat İsteme Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 157 Birleşmenin Hukuken Geçerlilik Kazandığı Tarih 3 Ay
Şirket Birleşmelerinde Devrolunan Şirket Borçlarından Ortaklarının Kişisel Sorumluluğunda Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 158 Muaccel Borçlarda Birleşme Kararının İlanı, Müeccel Borçlarda Muacceliyet Tarihi 3 Yıl
Şirket Bölünmelerinde Bölünen Şirket Alacaklılarının Teminat İsteme Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 175 Ticaret Sicil Gazetesinde Yapılacak İlanların Yayımı Tarihi 3 Ay
Birleşme, Bölünme veya Tür Değiştirme Nedeniyle Şirket Ortaklarının Denkleştirme Akçesi Tespiti Talebinde Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 191 Kararın Ticaret Sicil Gazetesinde İlanı Tarihi 2 Ay
Ortakların Birleşme, Bölünme veya Tür Değiştirme Kararına Karşı İptal Davası Açma Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 192 Kararın Ticaret Sicil Gazetesinde İlanı, İlan Gerekmiyorsa Tescili Tarihi 2 Ay
Kollektif Şirketin Tescilini Talep Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 215 Şirket Sözleşmesinin Noterlikçe Onaylandığı Tarih 15 Gün
Kollektif Şirketin Karın Dağıtımı Kararının İptali Davasında Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 227 Karın Kullanılması Kararının Verildiği Tarih 3 Ay
Kollektif Şirket Ortağının Rekabet Yasağına Aykırı Eylemine Dayalı Hakların Kullanılmasında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 231 İşlemin Yapıldığının veya Ortağın Başka Şirkete Girdiğinin Öğrenildiği Tarih 3 Ay
Kollektif Şirket Ortağının Rekabet Yasağına Aykırı Eylemine Dayalı Hakların Kullanılmasında Azami Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 231 İşlemin Yapıldığı Tarih 1 Yıl
Kollektif Şirket Süresinin Uzatılmasına Ortağın Kişisel Alacaklısının İtiraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 248 Uzatma Kararının İlanı Tarihi 15 Gün
Kollektif Şirketin Ortağın Kişisel Alacaklısının Feshi İhbarı Nedeniyle Feshinde Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 249 Fesih İhbar Tarihi 6 Ay
Kollektif Şirket Ortağının Ölümü – Mirasçıların Kollektif Ortak veya Komanditer Olarak Girip Girmeyeceklerini İhbar Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 253 Ortağın Ölümü Tarihi 3 Ay
Kollektif Şirket Alacaklılarının Ortaklara Karşı İleri Sürebilecekleri İstem Haklarında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 264 Ortağın Şirketteki Ortaklığının Sona Erdiğinin Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlandığı Tarih 3 Yıl
Kollektif Şirketin Tasfiye Memurlarına Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 285 Zararın ve Failin Öğrenildiği Tarih 2 Yıl
Kollektif Şirketin Tasfiye Memurlarına Karşı Açılacak Davalarda Azami Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 285 Zararı Doğuran Fiilin Gerçekleştiği Tarih 5 Yıl
Kollektif Şirketin Tasfiyesinde Son Bilançoya İtiraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 289 Bilançonun Ortağa Tebliğ Tarihi 1 Ay
Anonim Şirket Kuruluş Belgelerinin Saklanma Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 336 Belgenin Düzenlendiği Tarih 5 Yıl
Anonim Şirkette Pay Sahibinin Bire Düştüğünün Yönetim Kuruluna Yazılı Bildirimi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 338 Pay Sahibi Sayısını Bire Düşüren İşlem Tarihi 7 Gün
Şirketin Tek Pay Sahipli Anonim Şirket Olduğunu Tescil ve İlan Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 338 Bildirimin Yönetim Kurulunca Alındığı Tarih 7 Gün
Anonim Şirkette Nakdi Sermayenin Peşin Ödenmeyen Kısmını Ödeme Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 344 Şirketin Tescil Tarihi 24 Ay
Anonim Şirketin Tüzel Kişilik Kazanamaması Sebebiyle Nakdi Sermayenin Bankaca Sahibine İadesi İçin Geçmesi Gereken Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 345 Şirket Ana Sözleşmesinin Noterlikçe Onaylandığı Tarih 3 Ay
Anonim Şirketin Tescil ve İlanı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 354 Bakanlıktan İzin Alındığı veya Ana Sözleşmenin Noterlikçe Onaylandığı Tarih 30 Gün
Anonim Şirketin Sermayenin Onda Birini Aşan İşletme veya Ayın İktisaplarının Genel Kurul Onayına Tabi Olduğu Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 356 Şirketin Tescil Tarihi 2 Yıl
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Azami Görev Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 362 Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilme Tarihi 3 Yıl
Anonim Şirketin İktisap Ettiği ve Sermayesinin Yüzde Onunu Aşan Hisselerini Elden Çıkarma Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 384 Payın İktisap Edildiği Tarih 3 Yıl
Anonim Şirketin Kanuna Aykırı İktisap Ettiği veya Rehin Aldığı Hisselerini Elden Çıkarma veya Rehni Kaldırma Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 385 İktisap veya Rehin Alınma Tarihi 6 Ay
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Rekabet Yasağına Aykırı İşlemleri Nedeniyle Şirketin Talep Haklarında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 396 Diğer Üyelerin İşlemi Öğrendiği Tarih 3 Ay
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Rekabet Yasağına Aykırı İşlemleri Nedeniyle Şirketin Talep Haklarında Azami Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 396 İşlemin Yapıldığı Tarih 1 Yıl
Anonim Şirkette Denetçinin Görevden Alınması ve Yeni Denetçi Atanması Davasında Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 399 Denetçi Seçiminin Ticaret Sicili Gazetesinde İlanı Tarihi 3 Hafta
Anonim Şirket Denetçilerinin Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırılığı – İstemlerde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 404 Rapor Tarihi 5 Yıl
Anonim Şirket Olağan Genel Kurulunun Toplanma Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 409 Faaliyet Döneminin Sona Erdiği Tarih 3 Ay
Anonim Şirkette Azlık Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Talebi – Genel Kurulun Toplanma Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 411 Çağrının Yönetim Kuruluna Ulaştığı Tarih 45 Gün
Anonim Şirket İştigal Alanının Değiştirilmesi veya İmtiyazlı Hisse Oluşturulması – Aleyhe Oy Kullanan Ortağın Hisse Devri Kısıtlamasına Tabi Olmadığı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 421 Kararın Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlanma Tarihi 6 Ay
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Kullandırılmayan Anonim Şirket Ortağının Mahkemeye Başvuru Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 437 Red Tarihi 10 Gün
Anonim Şirkette Asliye Ticaret Mahkemesinden Özel Denetçi Atanması Talebinde Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 438 Pay Sahibinin Talebinin Genel Kurulca Onaylandığı Tarih 30 Gün
Anonim Şirket Azlık Oyu Sahiplerinin Asliye Ticaret Mahkemesinden Özel Denetçi Atanması Talebinde Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 439 Özel Denetim Talebinin Genel Kurulca Reddedildiği Tarih 3 Ay
Anonim Şirket Genel Kurul Kararının İptali Davasında Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 445 Karar Tarihi 3 Ay
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Kararının Tescili Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 456 Karar Tarihi 3 Ay
Anonim Şirket Sermayesinin Azaltılması İşleminin İptali Davasında Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 475 Sermayenin Azaltılması İşleminin Tescili Tarihi 2 Yıl
Anonim Şirketlerde Haksız Yere ve Kötüniyetle Alınan Kar Payını Geri Alma Hakkı – Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 512 Paranın Alındığı Tarih 5 Yıl
Anonim Şirkette Sorumluluktan İbra Kararına Karşı Açılan Davalarda Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 558 İbra Tarihi 6 Ay
Anonim Şirket Zararından Sorumlu Olanlara Karşı Açılacak Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 560 Zararı ve Sorumluyu Öğrenme Tarihi 2 yıl
Anonim Şirket Zararından Sorumlu Olanlara Karşı Açılacak Tazminat Davalarında Azami Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 560 Zararı Doğuran Fiilin Meydana Geldiği Tarih 5 Yıl
Limited Şirketin Tescil ve İlan Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 587 Kurucuların İmzasının Noterce Onaylandığı Tarih 30 Gün
Limited Şirketin İflası – Ayrılan Ortağın Ek Ödeme Yükümlülüğünde Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 604 Ortağın Şirketten Ayrılmasının Tescil Edildiği Tarih 2 Yıl
İyiniyetli Limited Şirket Ortağının Haksız Aldığı Kar Payının Geri Verilmesinde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 611 Paranın Alındığı Tarih 2 Yıl
Kötüniyetli Limited Şirket Ortağının Haksız Aldığı Kar Payının Geri Verilmesinde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 611 Paranın Alındığı Tarih 5 Yıl
Limited Şirket Ortaklarının Çıkmaya Katılma Hakkında Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 639 Haberin Kendisine Ulaştığı Tarih 1 Ay
Limited Şirket Ortağının Çıkarma Kararına Karşı Açacağı İptal Davasında Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 640 Kararın Noter Aracılığıyla Kendisine Bildirildiği Tarih 3 Ay
Hamile Yazılı Senedin Zayi Olması Nedeniyle İptali Talebi – Mahkemece İlanla Verilecek Asgari İbraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 663 İlk İlan Tarihi 6 Ay
Görüldükten Belli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçelerin Kabule Arz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 693 Düzenleme Tarihi 1 Yıl
Görüldüğünde Ödenecek Poliçelerin İbraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 704 Düzenleme Tarihi 1 Yıl
Poliçe Borçlusunun Sebepsiz Zenginleşme Sorumluluğunda Ek Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 732 Poliçenin Zamanaşımına Uğradığı Tarih 1 Yıl
Poliçeyi Kabul Edene Karşı İleri Sürülebilecek İstemlerde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 749 Vade Tarihi 3 Yıl
Poliçe Hamilinin Cirantalara ve Keşideciye Karşı İleri Süreceği İstemlerde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 749 Vade veya Protesto Tarihi 1 Yıl
Poliçeyi Ödeyen veya Kendisine Dava Açılan Cirantanın Önceki Cirantalara ve Keşideciye Başvurusunda Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 749 Poliçeyi Ödediği veya Kendisine Dava Açıldığı Tarihi 6 Ay
Bonoyu Kabul Edene Karşı İleri Sürülebilecek İstemlerde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 778 Vade Tarihi 3 Yıl
Bono Hamilinin Cirantalara ve Keşideciye Karşı İleri Süreceği İstemlerde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 778 Vade veya Protesto Tarihi 1 Yıl
Bonoyu Ödeyen veya Kendisine Dava Açılan Cirantanın Önceki Cirantalara ve Keşideciye Başvurusunda Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 778 Bonoyu Ödediği veya Kendisine Dava Açıldığı Tarihi 6 Ay
Düzenlendiği Yerde Ödenecek Çeklerde İbraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 796 Keşide Tarihi 10 Gün
Düzenlendiği Yerden Başka Bir Yerde Ödenecek Çeklerde İbraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 796 Keşide Tarihi 1 Ay
Düzenleme Yeri Ayrı Kıtalarda Olan Çeklerde İbraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 796 Keşide Tarihi 3 Ay
Çek Hamilinin Cirantalarla Düzenleyene ve Diğer Çek Borçlularına Karşı Başvurusunda Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 814 İbraz Süresinin Bittiği Tarih 3 Yıl
Çek Borçlusunun Diğer Çek Borçlularına Başvurma Hakkında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 814 Çek Bedelini Ödediği veya Kendisine Dava Açıldığı Tarihi 3 Yıl
Alacağı Ödenmeyen Varant Hamilinin Tevdi Edilen Malları Sattırabilmesi İçin Geçecek Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 844 Protesto Çekte Tarihi 10 Gün
Taşıma Sırasında Yolcunun Ölümü veya Bedensel Zarara Uğraması – İstem Haklarında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 855 Yolcunun Gideceği Yere Ulaştığı veya Ulaşması Gereken Tarih 10 Yıl
Taşıma Sırasında Eşyanın Uğradığı Ziya veya Hasar Nedeniyle İstem Haklarında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 855 Eşyanın Ulaştığı veya Ulaşması Gereken Tarih 1 Yıl
Taşıma Sözleşmesinde Rücu Alacaklısının Rücu Borçlusuna Bildirimde Bulunma Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 855 Zararı ve Rücu Borçlusunu Öğrendiği Tarih 3 Ay
Taşınan Eşyadaki Açıkça Görünmeyen Ziya ve Hasarı Taşıyana Bildirme Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 889 Teslim Tarihi 7 Gün
Gönderilen Eşyanın Geç Teslimini Taşıyana Bildirme Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 889 Teslim Tarihi 21 Gün
Taşıma İşleri Komisyonculuğundan Kaynaklanan İstemlerde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 930 Zararı ve Borçluyu Öğrenme Tarihi 1 Yıl
Bayrak Şahadetnamesinin Geçerlilik Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 944 Düzenleme Tarihi 1 Yıl
Yolsuz Tescile Dayanarak Geminin Mülkiyetinin İktisabında Olağan Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 999 Yolsuz Tescil Tarihi 5 Yıl
Gemi Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla İktisabında Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1000 Zilyedliğin Başladığı Tarih 10 Yıl
Donatma İştirakinin Ticaret ve Gemi Sicillerine Tescil Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1065 Donatma İştirakinin Yapıldığı Tarih 15 Gün
Yüklemede Sürastarya Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1154 Yükleme Süresinin Bittiği Tarih 10 Gün
Boşaltmada Sürastarya Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1170 Boşaltma Süresinin Bittiği Tarih 10 Gün
Deniz Taşımasında Teslim Edilmeyen Eşyanın Zayi Sayılması İçin Geçecek Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1178 Teslim Süresinin Bittiği Tarih 60 Gün
Deniz Taşımasında Haricen Belli Olmayan Ziya ve Hasarın Taşıyana Bildirimi Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1185 Eşyanın Gönderilene Teslim Tarihi 3 Gün
Deniz Taşımasına Konu Eşyanın Teslimindeki Gecikmenin Taşıyana Bildirimi Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1185 Eşyanın Gönderilene Teslim Tarihi 60 Gün
Deniz Taşımasında Taşıyana Açılacak Tazminat Davasında Hak Düşürücü Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1188 Eşyanın Teslim Edildiği veya Teslim Edilmesi Gereken Tarih 1 Yıl
Deniz Taşımasında Sorumlu Tutulan Kişinin (Taşıyıcının) Rücu Davasında Hak Düşürücü Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1188 Ödeme veya Tazminat Dava Dilekçesini Tebellüğ Tarihi 90 Gün
Gemi Kira Sözleşmeleri, Zaman Çarteri Sözleşmeleri ile Navlun Sözleşmerlerinden ve Konişmentodan Doğan Alacaklarda Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1246 Alacağın Muaccel Olduğu Tarih 1 Yıl
Denizde Yolcu Taşımasında Bagajdaki Haricen Belli Olmayan Hasarı Taşıyana Bildirim Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1269 Bagajın Teslimi veya Teslim Edilmesi Gereken Tarih 15 Gün
Deniz Taşımasında Yolcunun Ölümü ve Bedensel Zararına Dayalı Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1270 Yolcunun Vardığı veya Varması Gereken Tarih 10 Yıl
Denizde Yolcu Taşımasında Bagajın Ziya ve Hasarı İçin Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1270 Yolcunun İndiği veya İnmesi Gereken Tarih 2 Yıl
Müşterek Avarya Garame Payı Alacaklarında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1285 Geminin Varma Yerine veya Yolculuğun Bittiği Limana Vardığı Tarih 1 Yıl
Çatmaya Dayalı Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1297 Çatmanın Meydana Geldiği Tarih 2 Yıl
Çatma Nedeniyle Donatanların Birbirlerine Rücu Haklarında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1297 Ödeme Tarihi 1 Yıl
Kurtarma Ücretinden Kaptan ve Gemi Adamlarına Verilecek Paya İlişkin Pay Cetveline İtiraz Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1310 Cetvelin Bildiriminden Sonra Türkiye’deki İlk Varılan Yere Varma Tarihi 15 Gün
Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1319 Kurtarma veya Enkaz Kaldırma Faaliyetinin Sona Erdiği Tarih 2 Yıl
Geminin İhtiyaten Haczinde Esas Takibe Geçme veya Dava Açma Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1376 Haciz Tarihi 1 Ay
Gemi Üzerinde Hapis Hakkıyla Teminat Altına Alınan Alacak İçin Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı veya İlamsız Takip Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1399
1400
Defterin Tutulması Tarihi 15 Gün
Sigortacının Sigorta Yaptırmak İsteyenin Teklifnamesini Reddetme Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1405 Teklifname Tarihi 30 Gün
Sigorta Sözleşmesinin Olağanüstü Sebeplerle Feshinde Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1413 Fesih Sebebini Öğrenme Tarihi 1 Ay
Sigorta Sözleşmesinden Doğan İstemlerde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1420 Alacağın Muaccel Olduğu Tarih 2 Yıl
Sigorta Tazminatına ve Sigorta Bedeline İlişkin İstemlerde Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1420 Rizikonun Gerçekleştiği Tarih 6 Yıl
Sigortacının Prim Ödenmediğinden Cayma Hakkında Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1434 Primin Tamamının veya İlk Taksidinin Vade Tarihi 3 Ay
Sigortalının Yükümlülüklerini Kusurlu Biçimde İhlal Etmesi Nedeniyle Sigortacının Akdi Fesih Hakkında Süre TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1449 Durumun Öğrenildiği Tarih 1 Ay
Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1482 Sigorta Konusu Olay Tarihi 10 Yıl
Denetime Tabi Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Süresi TÜRK TİCARET KANUNU 6102 1524 Ticaret Siciline Tescil Tarihi 3 Ay
Aşırı Yararlanma Durumunda Akdin Feshi veya Edimler Arasındaki Oransızlığın Giderilmesini Talep Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 28 Aşırı Yararlanma Sebebinin Öğrenildiği Tarih 1 Yıl
Aşırı Yararlanma Durumunda Akdin Feshi veya Edimler Arasındaki Oransızlığın Giderilmesini Talep Azami Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 28 Sözleşmenin Kurulduğu Tarih 5 Yıl
Yanılma, Aldatma ve Korkutma Suretiyle İrade Bozukluğunun Giderilmesi Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 39 Yanılma ve Aldatmanın Öğrenildiği ya da Korkutmanın Ortadan Kalktığı Tarih 1 Yıl
Haksız Fiillerde Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 72 Zararı ve Tazminat Yükümlüsünü Öğrenme Tarihi 2 Yıl
Haksız Fiillerde Azami Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 72 Haksız Fiilin İşlendiği Tarihi 10 Yıl
Rücu Talebinde Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 73 Tazminatın Tamamının Ödendiği ve Birlikte Sorumlu Kişinin Öğrenildiği Tarih 2 Yıl
Rücu Talebinde Azami Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 73 Tazminatın Tamamının Ödendiği Tarih 10 Yıl
Bedensel Zararda Hakimin Tazminat Hükmünü Değiştirme Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 75 Kararın Kesinleştiği Tarih 2 Yıl
Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Taleplerde Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 82 Geri İsteme Hakkını Öğrenme Tarihi 2 Yıl
Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Taleplerde Azami Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 82 Zenginleşmenin Gerçekleştiği Tarih 10 Yıl
Genel Alacak Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 146 Alacağın Doğduğu Tarih 10 Yıl
TBK 147. Maddede Sayılan Alacaklarda Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 147 Alacağın Doğduğu Tarih 5 Yıl
Borcun İkrarı ya da Mahkemece Karara Bağlanmasında Yeni Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 156 İkrar veya Karar Tarihi 10 Yıl
Malvarlığının veya İşletmenin Devrinde Devredenin Müteselsil Sorumluluk Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 202 Bildirme veya İlanla Duyuru Tarihi 2 Yıl
Hayvan Satışında Satıcının Ayba Karşı Tekeffülünde Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 224 Hayvanın Devri veya Alıcının Temerrüdü Tarihi 9 Gün
Taşınır Mal Satış Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffül Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 231 Satılanın Alıcıya Devir Tarihi 2 Yıl
Önalım, Geri Alım ve Alım Sözleşmelerinde Azami Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 238 Sözleşmenin Kurulduğu Tarih 10 Yıl
Önalım (Şuf’a) Davasında Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 242 Satışın Bildirildiği Tarih 3 Ay
Önalım (Şuf’a) Davasında Azami Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 242 Satış Tarihi 2 Yıl
Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffül Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 244 Mülkiyetin Geçtiği Tarih 5 Yıl
Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesinde Ağır Kusurlu Satıcının Ayba Karşı Tekeffül Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 244 Mülkiyetin Geçtiği Tarih 20 Yıl
Taksitle Satış Sözleşmesinin Alıcı İçin Bağlayıcı Hale Gelme Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 255 Sözleşme Nüshasının Eline Geçtiği Tarih 7 Gün
Taksitle Satış Sözleşmesinde Azami Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 256 Sözleşmenin Kurulduğu Tarih 3 Yıl
Ön Ödemeli Taksitle Satışta Ön Ödemeleri İfa Borcu Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 270 Sözleşmenin Kurulduğu Tarih 5 Yıl
Hukuka ve Ahlaka Aykırı Açık Artırmada İhalenin İptali Dava Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 281 İptal Sebebinin Öğrenildiği Tarih 10 Gün
Hukuka ve Ahlaka Aykırı Açık Artırmada İhalenin İptali Azami Dava Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 281 İhale Tarihi 1 Yıl
Bağışlama Sözleşmesinin Geri Alınmasında Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 297 Bağışlayanın Geri Alma Sebebini Öğrendiği ya da Öğrenmeden Öldüğü Tarih 1 Yıl
Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Yükümlülüğünü İhlal Eden Kiracının Aykırılığı Giderme Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 316 Yazılı İhtarın Tebliği Tarihi 30 Gün
İşyeri Kira İlişkisinin Devrinde Devreden Kiracının Azami Müteselsil Sorumluluk Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 323 Kira İlişkisinin Devri Tarihi 2 Yıl
Taşınır Kiralarında Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurma Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 330 Fesih Bildirimi Tarihi 3 Gün
Mesleki Faaliyet Gereği Kiraya Verilen Taşınır Kiralarında Feshi İhbar Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 330 Üç Aylık Kira Döneminin Sonundan Önce 1 Ay
Kiralayanın Hapis Hakkına Konu Eşyanın Kolluk Gücü Yardımıyla Kiralanana Geri Getirilmesi Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 338 Eşyanın Götürüldüğü Tarih 10 Gün
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Bankanın Güvence (Depozito) Bedelini İadesi İçin Geçmesi Gereken Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 342 Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarih 3 Ay
Kira Bedelinin Mahkemece Rayice Göre Yeniden Belirlenmesi İçin Geçecek Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 344 Kira Başlangıç Tarihi 5 Yıl
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Artırımını Önceden İhtar Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 345 Yeni Kira Döneminin Başlangıç Tarihi 30 Gün
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Akdi Fesih İçin Önceden İhtar Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 347 Sözleşme Süersinin Bitimi Tarihi 15 Gün
On Yıllık Uzama Süresi Dolan Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiralayanın Akdi Fesih İçin Önceden İhtar Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 347 Sözleşme Süersinin Bitimi Tarihi 3 Ay
Gereksinim, Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davasında Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 350 Kira Döneminin Sona Erdiği Tarih 1 Ay
Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Bildirim Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 351 Taşınmazı Edinme Tarihi 1 Ay
Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davasında Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 351 Tahliye Bildirim Tarihi 6 Ay
Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davasında Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 352 Tahliye Taahhüt Tarihi 1 Ay
İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye Davasında Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 352 İhtarların Yapıldığı Kira Döneminin Bitimi Tarihi 1 Ay
Kiracının Aynı İlçe veya Belediye Sınırları İçinde Konutunun Bulun TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 352 Kira Döneminin Bitimi Tarihi 1 Ay
Tahliye ettirilen taşınmazın başkasına kiraya verilemeyeceği süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 355 Tahliye Tarihi 3 Yıl
Tüketim Ödüncünde Ödünç Alanın İade Yükümlülüğünün Başlama Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 392 İlk Talep Tarihi 6 Hafta
İşyeri Devrinde Devreden İşverenin Müteselsil Sorumluluk Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 428 İşyeri Devir Tarihi 2 Yıl
İşçinin Haksız Biçimde İşe Başlamaması ve İşe Gelmemesi – İşverenin Tazminat Talep Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 439 İşçinin İşe Başlamama veya İşi Bırakma Tarihi 30 Gün
Hizmet Sözleşmesinde Cirodan veya Kardan Verilecek Payın Muaccel Hale Gelmesi İçin Geçecek Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 442 Hesap Döneminin Sonu 3 Ay
Hizmet Sözleşmesinde İşçinin Azami Rekabet Yasağı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 445 Sözleşme Tarihi 2 Yıl
Evde Hizmet Sözleşmesinde İşverenin Üründeki Ayıpları Bildirme Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 465 Ürünün Teslim Tarihi 1 Hafta
Taşınmaz Yapılar Dışındaki Eser Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffüle Dayalı Davalarda Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 478 Eserin Teslim Tarihi 2 Yıl
Taşınmaz Yapılara İlişkin Eser Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffüle Dayalı Davalarda Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 478 Eserin Teslim Tarihi 5 Yıl
Eser Sözleşmelerinde Ağır Kusurlu Yüklenicininı Ayba Karşı Tekeffülü – Zamanaşımı Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 478 Eserin Teslim Tarihi 20 Yıl
Yayımlatanın Dergide veya Toplama Eserde Yayımlanan Eseri Yeniden Yayımlatması İçin Geçecek Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 490 İlk Yayım Tarihi 3 Ay
Kefalet Sözleşmesinde Azami Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 598 Sözleşme Tarihi 10 Yıl
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bildirimli Fesihte Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 616 Fesih Bildirimi Tarihi 6 Ay
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Akdin Feshi Süresi TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 616 Bakım Borçlusunun Ölüm Tarihi 1 Yıl
Belirsiz Süreli Adi Ortaklık Sözleşmesinde Bildirimli Fesihte Süre TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 640 Fesih Bildirimi Tarihi 6 Ay

Kaynak:www.kazanci.com