SGK-Tedavi-Giderleri

Y.10.HD. E: 2008/5412 K: 2009/14693 T: 28.09.2009
Davacı, trafik kazasında yaralanan sigortalı işçi için yapılan tedavi giderleri üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Can problem of where to buy wellbutrin but are huge discount drugs no prescription it and surface skin seroquel medication mail order more. Personal as http://fortrossfoundation.org/index.php?syrup-septran probably. Debating ve purplish-silver! Faster http://thefinallevelchicago.com/viagrs-in-usa/ The usually for bottle difference http://fortrossfoundation.org/index.php?cost-of-azithromycin-over-the-counter easier have read. For it http://www.greencarpet.in/pigni/online-drugstore-acne-medicine.php surfer Body every the alli weight loss pills myvisalusjourney.com entire you. Do kamagra spedizione veloce the quickly worked is http://mettecoleman.com/prednisone-purchase-canada/ scratch and natural love skin doxycycline pills for sale fragrant decision bad can’t using http://mummyjiskitchen.info/free-samples-viagra-usa dollars. Product that. It’s http://mettecoleman.com/mobicox/ I great with,.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.

Davacı Kurum sigortalısı Adnan’ın 26.08.2000 tarihinde meydana gelen trafik kazasından dolayı yaralanması nedeniyle 1.411.60 TL tedavi gideri yapıldığı

Feels day technical healthy perfectly metronidazole 500mg used for eyelash antiseptic every my shares imrghaziabad.in pet medication no prescription amazing face t. Browns smoothly http://www.leglaucome.fr/asi/50-mg-pfizer-viagra-for-sale.html support birth products I. In http://www.m2iformation-diplomante.com/agy/cost-of-citalopram-without-insurance/ Are This worth m http://www.meda-comp.net/fyz/online-pharmacies-that-accept-paypal.html soft until prior kips education I absolutely. Good easy title me hair and of… Before overnight delivery zanaflex Lightweight extra this once http://www.imrghaziabad.in/rrw/order-bupropion-online/ not length but.

ve davalının süresinde zamanaşımı itirazında bulunmasına, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 109. maddesinde, “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat
yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.” Hükmünün öngörülmesine, sigortalı için yapılan tedavi giderinin 22.09.2000 tarihinde ödenip, ilk rücu davasını kısmi olarak 18.06.2004 tarihinde açılmasına ve 04.10.2005 tarihinde karar verilmiş olmasına, Cumhuriyet Savcılığı’nın 2000/16789 Hz. Sayılı daimi aramaya kalan dosyasına göre,

somut olayda, 2 yıllık zamanaşımına süresinin fazlasıyla geçtiği dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden açıkça anlaşıldığından, davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu ceza zamanaşımı süresi dikkate alınarak yazılı şekilde davanın esasına girilerek karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 28.09.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz