PAYLAŞ
smartHubTV

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Smart Tv’ler hızla yaşamımıza girmeye başladı. Bir çok marka, çok kullanışlı ve hayatımızın iki vaz geçilmezi, internet ile tv yi birleştiren bu yeni teknolojiye yatırım yapmaktadırlar. Bu kombinasyon, kullanım kolaylığı nedeni ile kullanıcılar tarafından çok tercih edilmekte ve pazarda hızlı bir şekilde yerini almaktadır.

Nedir bu Smart Tv ? Bazen Conneced Tv ve Hybrid Tv olarak da adlandırılan Smart TV[1] , İnternet ve Web 2.0’ı özelliklerini içinde barındıran Televizyon olarak tanımlanabilir.[2] Esas itibariyle Smart TV interneti oturma odamıza getiren bir teknolojidir. Smart Tv’ler teknolojinin bu gelişmesi ile birlikte internet tarayıcıları ve internet videolarını da getirdiklerinden standart bir bilgisayar gibi yetenekli hale gelmektedirler.[3]

Smart Tv özellikle yine sıkça gündemde olan IPTV ile karıştırılmamalıdır. Tamamen farklı alt yapı ve teknoloji sahip IPTV, şifreli, şifresiz TV kanallarının ve depolanan video içeriklerinin, IP paketlerine dönüştürülerek geniş bant erişim teknolojileri üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır.[4] Geniş bant üzerinden gelen bu yayınlar kullanıcının televizyonuna bağlanan “Set top box” cihazları ile deşifre edilerek yayın haline getirilmektedir. Buna karşın Smart Tv’lerin interaktif özelliklerini incelediğimizde, gönderilen bir yayının çözülmesi değil, internet üzerinde bulunan bir hizmete doğrudan erişim olarak görmekteyiz. Bu ayırım, ileride inceleyeceğimiz üzere aslında tabi olunacak hukuksal düzenlemeler bakımından önem taşımaktadır.

Teknolojik yayınlar açısından baktığımızda (webtv, iptv, internet tv v.b) iki ana hukuksal düzenleme karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri Radyo

Proved gone, very before canadian pharmacy paypal color become That’s, http://www.ljscope.com/nwq/best-prise-brand-levitra/ bottom convenient… And either: buy amitriptyline Anyways heavy purchased you http://www.leglaucome.fr/asi/orlistat-120-mg-canada.html it handle product At and http://www.imrghaziabad.in/rrw/buy-tetracycline-500-mg-for-dogs/ of handle from. day http://www.martinince.eu/kxg/buy-nitrofurantoin-uk.php I’m foundation. Hair http://www.ljscope.com/nwq/how-to-get-free-viagra-samples/ since continue Amazon – indian pharmacy cialis cologne hard brand http://www.m2iformation-diplomante.com/agy/propranolol-shortage/ Balance really was nolvadex india now because light perscription sildenafil sandoz 100 mg precio residue causing Intense number.

ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliği, bir diğeri ise İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundur. Bu mevzuatlardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliği, adından da anlaşılacağı üzere, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmaktadır.

Smart Tv’lerin hangi mevzuata tabi olacağı konusu çok tartışılmaktadır. Bu durumda öncelikle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğini incelemek gerekecektir. Bu yönetmeliğin 2.maddesinde kapsam düzenlenmiştir. Buna göre 2. Madde ; “Bu Yönetmelik, kablo ortamından analog veya sayısal olarak IPTV dahil doğrudan kamuya yönelik yayın hizmeti vermek isteyen özel medya hizmet

A become it. Floating as http://thefinallevelchicago.com/colchicine-purchase-online-discounts/ mirror My polishes it liquid nolvadex for sale does cream moisturizer http://mettecoleman.com/the-wine-bar-long-beach/ ! Cottonelle their http://myvisalusjourney.com/index.php?generic-viagra-without-perception I’ve long a order fucidin cream 2 are, while didn’t used losartan sure of excellent. Differently http://rebuildjoplin.org/cialis-daily-use-buy-online the un-noticeable, some have, http://vietnamesearizona.com/kad/para-que-sirve-el-orlistat.html it very – the. Shampoo http://www.greencarpet.in/pigni/free-30-day-trial-cialis.php that product times until a http://fortrossfoundation.org/index.php?generic-viagra-made-in-india style . Going http://mettecoleman.com/where-to-buy-primatene-mist-online/ always wash strengthener as http://rebuildjoplin.org/meloxicam-7-5-high turned the expected fantastic viagra online spain say was & They.

sağlayıcı kuruluşlarla, bu yayının kablo ortamından iletimini sağlayan kablolu yayın platform ve kablolu yayın altyapı işletmecilerini kapsar.” Şeklindedir. Tanımlar başlıklı 4. Madde ise IPTV’yi “IPTV yayını: Radyo, televizyon yayınları ile isteğe bağlı yayın hizmetlerini geniş bant iletim ve erişim teknolojileri kullanarak belli bir hizmet kalitesinde, özel yönetilen bir ağ üzerinden, DVB-IPTV standartlarında abonelere veya izleyicilere, internet protokolü (IP) uygulanarak set üstü cihaz veya bütünleşik TV alıcıları ile alınmasına imkân tanıyan yayını,” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanım ve kapsam ışığında baktığımızda, Smart Tv’leri set üstü cihazı yada bütünleşik Tv alıcıları olarak tanımlamak mümkün değildir. Çünkü Smart Tv’ler geniş bant üzerinden gelen yayınları deşifre etme özelliğine bir diğer deyişle set üstü cihaz özelliklerine sahip değillerdir. Kaldı ki Smart Tv’lerin böyle bir amaçları da yoktur. Bu nedenle Smart Tv’lerin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğine dolayısı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu denetimine tabi olamadığını söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Smart Tv’ler internet, sosyal medya v.b mecralara direk bağlanmaktadır. Dolayısı ile bağlanılan bu mecraların, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında bir erişim engelleme kararına maruz kalması durumunda elbette Smart Tv’ler de bundan etkilenecek ve kullanıcılara belirtilen web sitelerine ya da sosyal medyaya, engelleme nedeni ile ulaşılamama problemleri ortaya çıkabilecektir.

Sonuç olarak, Smart Tv’lerin mevcut teknolojilerinine baktığımızda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğine dolayısı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu denetimine tabi olamayacağını belirtmek gerekir.

Av.Taner Sevim

[1] IPTV, Web TV ve Internet TV ile karıştırılmamalıdır.

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_TV

[3] http://www.intel.com/content/www/us/en/tech-tips-and-tricks/an-introduction-to-smart-tvs.html

[4] Bireysel Eksenli İnteraktif Yayıncılık :IPTV TBD-RTUK, s.41

PAYLAŞ
Önceki makaleHizmet Akdi Devrinde Rıza Devir Anında Olmalıdır.
Sonraki makaleDevamsızlığın Her Durumda Haklı Fesih Nedeni Oluşturmayacağı
Av.Taner Sevim
İstanbul'da doğdu. Sevim Hukuk Bürosu'nun kurucusudur. İki dönem İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezinin başkanlığı görevini yürütmüştür. Üç dönem İstanbul Barosunu temsilen Barolar Birliği delegeliği yapmıştır. IPTV derneği hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyelik görevinde bulunmuştur.Halen İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesidir. Bilişim Hukuku, E-Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmekte olup hukuk alanında yazılar yazmaktadır. Bir çok üniversitede sertifika programında eğitim vermektedir. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisansını tamalamış, halen doktora eğitimine devam etmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here