PAYLAŞ
rekabet-yasagi

T.C YARGITAY
22.Hukuk Dairesi
Esas: 2011 / 13485
Karar: 2012 / 6187
Karar Tarihi: 03.04.2012

ÖZET: Şirkete ait personel yönetmeliğinde <Personel veya yakın aile bireyleri; şirket ile aynı faaliyet alanında çalışan diğer şirketlerle, tedarikçileri ile ve müşterileriyle şirkette çalışmaya devam ettiği müddetçe hiçbir ortaklık veya başka bir iş ilişkisi içine giremez.> hükmüne yer verilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de yapılan inceleme hüküm kurmaya elverişli değildir. Bu durumda her iki şirketin faaliyet alanı, davacının işyerindeki görev tanımı ve davacının eşinin işyerinde yaptığı işler itibariyle haksız rekabet oluşturacak haller olup olmadığı konusunda uzman bilirkişiler yardımı ile inceleme yaptırılarak işyeri personel yönetmeliği de dikkate alınarak feshin haklı veya geçerli nedene dayanıp dayanmadığı dosyadaki tüm delillerle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.(4857 S. K. m. 18, 19, 20, 21)

Dava: Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde 03/06/2004 tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi ile parça satış danışmanı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin 31/08/2010 tarihinde davalı işveren tarafından davacının eşinin Metsa Haddecilik Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’nde çalışması bu durumunda haksız rekabet oluşturacağı gerekçesiyle fesih edildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı şirket vekili; iş sözleşmesinin davacının eşinin, müvekkili şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ve parça satın alan Metsa Haddecilik Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işyerinde çalıştığını, bu durumun fiyatların, satış modellerinin ve stok bilgilerinin 3. kişiler tarafından öğrenilmesine ve haksız rekabete yol açabileceğinden dolayı müvekkili tarafından geçerli nedenle iş sözleşmesinin sona erdirildiğini beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davacının eşinin çalıştığı şirketin iştigal alanı ile davalı şirketin faaliyet alanının ilgisi olmadığı, faaliyet alanı aynı olsa dahi araç parçalarının satışında çalışan bir elemanın yapmış olduğu işin ne şekilde ticari sır olduğu, ne şekilde haksız rekabet teşkil edeceği açıkça fesih yazısında belirtilmediği, serbest piyasa ekonomisi içerisinde bir malın satış bedeli rakip firmalar tarafından piyasada her zaman öğrenilebileceği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar davalı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine göre davalının işyerinde parça satış danışmanı olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından 31/08/2010 günlü fesih bildirimi ile davacının eşinin davalı işveren ile aynı sektörde görev yaptığı iddia edilen Metsa Haddecilik otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nde çalışmasının davalı şirketin ticari sırlarının rakip işveren tarafından öğrenilebileceği ihtimaline binaen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca feshedildiği anlaşılmaktadır.

Davalı şirkete ait Personel Yönetmeliğinin 7.5. maddesinde <Personel veya yakın aile bireyleri; şirket ile aynı faaliyet alanında çalışan diğer şirketlerle, tedarikçileri ile ve müşterileriyle şirkette çalışmaya devam ettiği müddetçe hiçbir ortaklık veya başka bir iş ilişkisi içine giremez.> hükmüne yer verilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de yapılan inceleme hüküm kurmaya elverişli değildir. Bu durumda her iki şirketin faaliyet alanı, davacının işyerindeki görev tanımı ve davacının eşinin işyerinde yaptığı işler itibariyle haksız rekabet oluşturacak haller olup olmadığı konusunda uzman bilirkişiler yardımı ile inceleme yaptırılarak işyeri personel yönetmeliği de dikkate alınarak feshin haklı veya geçerli nedene dayanıp dayanmadığı dosyadaki tüm delillerle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

PAYLAŞ
Önceki makalePerformans Düşüklüğü İşyerinden Kaynaklı İse Geçerli Neden Yoktur
Sonraki makaleŞikayet Sitelerinin Hukuki Sorumluluğu ve İçeriğin Kaldırılması
Av.Taner Sevim
İstanbul'da doğdu. Sevim Hukuk Bürosu'nun kurucusudur. İki dönem İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezinin başkanlığı görevini yürütmüştür. Üç dönem İstanbul Barosunu temsilen Barolar Birliği delegeliği yapmıştır. IPTV derneği hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyelik görevinde bulunmuştur.Halen İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesidir. Bilişim Hukuku, E-Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmekte olup hukuk alanında yazılar yazmaktadır. Bir çok üniversitede sertifika programında eğitim vermektedir. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisansını tamalamış, halen doktora eğitimine devam etmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here