Ana Sayfa Parasal Sınırlar

Parasal Sınırlar

HUMK, İYUK VE İİK PARASAL SINIRLAR

(2005 – 2015)

SULH / ASLİYE HUKUK GÖREV SINIRI (HUMK m.8/I)

SENETLE İSPAT SINIRI
(HUMK m.288)

TEMYİZ SINIRI
(HUMK m.427)

2005 – 5.000,00 YTL
2005 – 400,00 YTL
2005 – 1.000,00 YTL
2006 – 5.490,00 YTL
2006 – 430,00 YTL
2006 – 1.090,00 YTL
2007 – 5.910,00 YTL
2007 – 460,00 YTL
2007 – 1.170,00 YTL
2008 – 6.330,00 YTL
2008 – 490,00 YTL
2008 – 1.250,00 YTL
2009 – 7.080,00 TL
2009 – 540,00 TL
2009 – 1.400,00 TL
2010 – 7.230,00 TL
2010 – 550,00 TL
2010 – 1.430,00 TL
2011 – 7.780,00 TL(01.01.2011-30.09.2011)
2011 – 590,00 TL(01.01.2011’den itibaren)
2011 – 1.540,00 TL
01.10.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK ile göreve ilişkin parasal sınır uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
01.10.2011 – 2.500,00 TL (HMK/m.200)
2012 – 1.690,00 TL
2013 – 1.820,00 TL
2014 – 1.890,00 TL
2015 – 2.080,00 TL

TEMYİZDE DURUŞMA SINIRI (HUMK m.438)

KARAR DÜZELTME SINIRI
(HUMK m.440)

İCRA MAHKEMESİ KESİNLİK (TEMYİZ) SINIRI
(İİK m.363)

2005 – 10.000,00 YTL
2005 – 6.000,00 YTL
2005 – 2.850,00 YTL
2006 – 10.980,00 YTL
2006 – 6.580,00 YTL
2006 – 3.120,00 YTL
2007 – 11.830,00 YTL
2007 – 7.090,00 YTL
2007 – 3.360,00 YTL
2008 – 12.680,00 YTL
2008 – 7.600,00 YTL
2008 – 3.600,00 YTL
2009 – 14.200,00 TL
2009 – 8.510,00 TL
2009 – 4.030,00 TL
2010 – 14.510,00 TL
2010 – 8.690,00 TL
2010 – 4.110,00 TL
2011 – 15.620,00 TL
2011 – 9.350,00 TL
2011 – 4.420,00 TL
2012 – 17.220,00 TL
2012 – 10.300,00 TL
2012 – 4.870,00 TL
2013 – 18.560,00 TL
2013 – 11.100,00 TL
2013 – 5.240,00 TL
2014 – 19.280,00 TL
2014 – 11.530,00 TL
2014 – 5.440,00 TL
2015 – 21.220,00 TL
2015 – 12.690,00 TL
2015 – 5.980,00 TL

TAM YARGI DAVALARINDA DURUŞMA TALEP ETME SINIRI
(Mahkemece Re’sen Duruşma Yapılmasına Karar Verilirken Sınıra Bakılmaz.)
(2577 m.17)

VERGİ DAVALARINDA DURUŞMA TALEP ETME SINIRI
(Mahkemece Re’sen Duruşma Yapılmasına Karar Verilirken Sınıra Bakılmaz.)
(2577 m.17)

TEK HAKİMLE ÇÖZÜMLENECEK DAVALAR
(2576 m.7)

2007 – 6.370,00 YTL’yi Aşan
2007 – 6.370,00 YTL’yi Aşan
2007 – 6.370,00 YTL’yi Aşmayan
2008 – 6.820,00 YTL’yi Aşan
2008 – 6.820,00 YTL’yi Aşan
2008 – 6.820,00 YTL’yi Aşmayan
2009 – 7.630,00 TL’yi Aşan
2009 – 7.630,00 TL’yi AşAn
2009 – 7.630,00 TL’yi Aşmayan
2010 – 7.790,00 TL’yi Aşan
2010 – 7.790,00 TL’yi AşAn
2010 – 7.790,00 TL’yi Aşmayan
2011 – 8.380,00 TL’yi Aşan
2011 – 8.380,00 TL’yi AşAn
2011 – 8.380,00 TL’yi Aşmayan
01.01.2012 – 04.07.2012 9.230,00 TL’yi Aşan 05.07.2012 – 31.12.2012 25.000,00 TL’yi Aşan
01.01.2012 – 04.07.2012 9.230,00 TL’yi AşAn 05.07.2012 – 31.12.2012 25.000,00 TL’yi Aşan
01.01.2012 – 04.07.2012 9.230,00 TL’yi Aşmayan 05.07.2012 – 31.12.2012 25.000,00 TL’yi Aşmayan
2013 – 26.950,00 TL’yi Aşan
2013 – 26.950,00 TL’yi Aşan
2013 – 26.950,00 TL’yi Aşmayan
2014 – 28.000,00 TL’yi Aşan
2014 – 28.000,00 TL’yi Aşan
2014 – 28.000,00 TL’yi Aşmayan
2015 – 30.830,00 TL’yi Aşan
2015 – 30.830,00 TL’yi Aşan
2015 – 30.830,00 TL’yi Aşmayan