Perakende satışta tüketiciyi bilgilendirmek ve menfaatlerini korumak amacıyla hem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) hem de bu Kanun kapsamında çıkartılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) ve Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) gerekli düzenlemeler bulunmaktadır.

Anılan Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlere, piyasaya sundukları ürünler ve/veya hizmetler için oluşturulan etiket ve/veya fiyat listeleri biçimlerine dair yükümlülükler yüklemektedir

1.Ürün Etiketlerinin, Hizmet Tarife ve Fiyat Listelerinin İçermesi Gereken Hususlar

Perakende satışa arz edilen mallara veya sağlanılan hizmete ilişkin olarak, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir olacak şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış̧ fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.
Kanun, Yönetmelik ve Tebliğe göre etiket, hizmet tarife ve fiyat listeleri aşağıdaki hususlar içermelidir:

o Malın üretim yeri
o Malın/hizmetin ayırıcı özelliği
o Malın/hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı
o Malın/hizmetin birim fiyatı
o Malın/hizmetin satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,
o Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret. Bu kapsamda satışa sunulan mal ithal edilmişse, malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması gerekmektedir.

Önceden paketlenmeksizin, tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda ölçülerek satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir.

Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim fiyatının belirtilmesine gerek yoktur.

Eğer etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark varsa tüketici lehine olan fiyat uygulanacaktır.

2. İndirimli Satışa Konu Edilen Mallar Bakımından Etiket, Tarife ve Fiyat Listesi

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilmelidir.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya hizmet sağlayıcıya aittir. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli satış fiyatından bir önceki satış fiyatı esas alınır.

Fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, Yönetmeliğe göre yer alması gereken hususlara ek olarak, indirimli satış fiyatının, malın veya hizmetin indirim öncesi satış fiyatıyla birlikte ve aynı büyüklükte gösterilmesi zorunludur.

Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresi üç ayı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemeyecektir.

3. Etiket, Tarife ve Fiyat Listelerinin Biçimi, Kapsamı ve Yeri

Etiketlerin, tarife ve fiyat listelerinde yer alan bilgiler düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun ve yeterli büyüklükte yazılmalıdır. Etiket, tarife ve fiyat listelerinde tüketici nezdinde karışıklığa sebebiyet verecek işaretlerin, yanıltıcı ve aldatıcı bilgilerin yer almaması gerekmektedir.
Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’, ‘TL’ veya ‘ ’ simgesi şeklinde yazılması zorunludur.

Etiketler tüketici tarafından kolay okunabilir ve görülebilir olmalı ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde kullanılması, yerleştirilmesi gerekmektedir.

Etiketler malın niteliğine, malın satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağ ile tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılır.

4. Etiket Zorunluluğu Olmayan Mallar

Yönetmelikle birlikte bazı mallar etiket zorunluluğu kapsamı dışında tutulmuştur. Bu mallar şunlardır:

o Halihazırda üzerinde veya ambalajında etikette yer alması gereken unsurlar basılı olarak yazılmış olan mallar,
o Kitap, dergi gibi üzerinde fiyatı yazılı olan mallar
o Açık arttırma
o Özel kanunlara göre satışı yapılan mallar
o Satış fiyatı, ulusal veya uluslararası borsa veya benzeri kurum ya da kuruluşlarca ya da ticari örf ve adetlere göre belirlenen ve uygulanan kıymetli taş veya madenlerden yapılmış mallar. (Ancak bu malların cinslerine göre birim satış fiyatları; satışa arz edildikleri iş yerinin uygun bir yerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir bir şekilde gösterilir. Bu satış fiyatlarına işçilik bedelinin dahil olup olmadığı ayrıca belirtilir.)

Kanunda, Yönetmelikte ve Tebliğde yer alan etikete ve fiyat listelerine ilişkin kriterle uyulmaması ve bu doğrultuda kayıtların sistematik olarak düzgün tutulmaması neticesinde ortaya çıkacak pratik sorunlar sebebiyle idari para cezaları ile karşı karşıya kalınabilecektir.

Av. Sibel Büyükkılıç

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz