Tele çalışma hangi ortamda, ne şekilde ve hangi iletişim araçları ile kullanıldığına göre türlere ayrılmaktadır. Tele çalışmanın evden gerçekleştirilmesi halinde evden tele çalışma, merkezi bir ortak ofis benzeri yerlerde yapılması halinde tele merkezden çalışma (uydu büro – komşu büro), işçinin sürekli olarak gezici halde bulunduğu durumda gezici tele çalışma, zaman zaman evden çalıştığı veya gezici ve evden çalışmanın iç içe olduğu hallerde ise dönüşümlü (karma) tele çalışma olmak üzere 4 farklı tür mevcuttur.

Taraflar arasında uzaktan çalışma esasına dayalı iş akdi kurulurken yapılacak iş doğrultusunda yapılacak işin hangi esasa göre hangi ortamda yapılacağının serbestçe belirlenebilmesi gerekmektedir. Buna göre hangi tele çalışma türünün hangi adreste yapılacağı da yazılı sözleşme içerisinde açıkça belirlenmelidir.

İş sözleşmesi ile belirlenen çalışma yerinde işveren, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak ve yapılan işin niteliğine göre gerektiğinde denetim ve gözetim yetkisini kullanmak zorundadır. İşverenin işçiyi gözetme borcu, bir başka deyişle, işçiyi koruma yükümlülüğü iş sözleşmesinden doğan borçlardan biridir. Bu kapsamda işverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma yükümlülüğü sadece işin görüldüğü yer olan asıl işyeri ile sınırlı değildir[1]. Bu nedenle söz konusu denetim ve gözetimlerin işçinin belirlediği ve sözleşmede yer alan adreste de yapılması gerektiği açıktır. Buna göre taraflardan herhangi birinin sözleşmede belirttiği adresi değiştirmesi halinde yeni adresin diğer tarafa bildirme şartı eklenmelidir.

Adres Değişikliğini Bildirme Yükümlülüğü Sözleşmeye Eklenmemiş İse;

Adresin değiştirilmesi halinde diğer tarafa bildirim koşulu sözleşmeye eklenmemiş ise kanaatimce bu noktada işverenin muvafakati olmaksızın adres değişikliği yapılmamalıdır. Nitekim işverenin işçiyi denetleme ve gözetim yükümlülüğü, çalışılan yeri iş sağlığı ve güvenliği için uygun hale getirmesi yükümlülüğü işçinin serbestçe yer değiştirme özgürlüğünü sınırlamaktadır. Bu nedenle işverenin izni olmaksızın adres veya şehir değişikliği yapılmamalıdır. İşçinin işverenin muvafakatini almaksızın iş gördüğü adresi değiştirmesi halinde işverenin yeni adresten haberdar olamayacağından, işçiyi gözetme ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun hale getirme yükümlülüğünden söz edilemeyecektir. Bu durumda işverenin yalnızca işçiye koruyucu malzemeler vermek, işin ifası araçları olan bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının nasıl kullanılacağı, kullanılmasından kaynaklanabilecek tehlikeleri ve alınabilecek önlemler konusunda işçisi bilgilendirmek ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü devam edecektir (İş Kanunu m.77/II).

İşveren Coronavirüs (Covid-19) Nedeniyle İşçinin Adres veya Şehir Değişikliğinin Reddedebilir mi?

Mevcut genelgeler çerçevesinde Büyükşehirler ve Zonguldak haricinde seyahat yasağı sürekli olarak yok. İşçilerin şehir dışına çıkma veya işgördüğü adresi değiştirme taleplerinin kanaatimce iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile genişletilmiş yönetim hakkı gerekçe gösterilerek reddedilmesi mümkün olmalıdır. Bu duruma alternatif ise ancak işçinin işveren tarafından gerekli eğitim ve uyarıları aldığını destekleyecek yazılı onayla işçinin adres veya şehir değişikliği onaylanabilir.

Av. Gözdenur Kılıç – İstanbul Barosu


[1] Murat Kandemir, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Tele Çalışma, 2011, s. 130.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here