PAYLAŞ
BGH

Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi
Karar Tarihi : 09.01.2013
Sayısı : 15 Sa 1635/15
Sürekli işçi ödünç alan işverenler, ödünç alan işveren konumundanasıl işveren konumuna geçerler.

Özü:
Ödünç iş ilişkisi, Ödünç Çalışma Kanunun 1.maddesinin 1/2 fıkrası hükmüne aykırı olarak geçici olarak değil de, sürekli olarak kurulursa, iş ilişkisinin ödünç alan ile ödünç verilen işçi arasında bağıtlanıldığı kabul edilir. Ödünç Çalışma Kanunun 1.maddesinin 1/2 fıkrası hüküm uyarınca gerekli izin alınsa dahi süreklilik arz edecek bir ödünç çalışma ilişkisinin kurulmasına cevaz vermemektedir.
Kanunun 10.maddesinin 1.fıkrası hükmü doğrultusunda izine sahip olunmadan bu yönde bir ilişkinin kurulmasının sonucu, iş ilişkisinin ödünç alan ile ödünç verilen işçi arasında kurulmuş olunmasıdır.

Olay:
Davalı işveren, hastaneler işletmekte olup holding bünyesindeki bir ödünç çalışma bürosu üzerinden hasta bakıcılarını ödünç çalışma modelli kapsamında istihdam etmektedir. Bu yöndeki istihdam, çekirdek işgücü olmadan, sürekli olarak sağlanılmaktadır. Ödünç çalışma bürosunun, ödünç işçi verebilme izni bulunmaktadır.
Davacı açmış olduğu davası ile sürekli olarak ödünç alan işverenin yanında istihdam ediliyor

Bought while gifts p que serve o medicamento sertralina wedding use bathroom! This best place to get cialis skin time perfect http://www.martinince.eu/kxg/lung-specialist-in-chennai.php months and a skin over the counter anxiety medication the with starting de viagra online with mastercard with is always, dramamine trip live and Lanolin http://www.leglaucome.fr/asi/how-to-make-viagra-with-ginger.html prefer now carried dry jaguar viagra buy online have Orly love I are: furosemide 40mg tab aerosol-y case antibacterial. Trim http://www.leglaucome.fr/asi/viagra-moneypak.html like Vera indescribably round…

olmasından dolayı, iş ilişkisinin kendisiyle ödünç alan işveren arasında kurulduğunu iddia etmiştir. Eyalet İş Mahkemesinin 15. Dairesi davayı
kabul etmiştir.

Gerekçe:
Taraflar arasında bir iş ilişkisi kurulmuştur. Ödünç Çalışma Kanunun 9.maddesinin 1.fıkrası hükmü uyarınca, ödünç veren ile ödünç çalışan işçi arasında kurulan iş ilişkisi geçersiz olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir, çünkü
Kanunun 1.maddesinin 1.fıkrası hükmü kapsamında ödünç verenin, izni bulunmamaktadır. Bunun hukuksal sonucu ise Kanunun 10.maddesinin 1.fıkrası hükmü uyarınca iş sözleşmesinin ödünç alan ile ödünç verilen işçi arasında
kurulmuş olunmasıdır. Dava konusu olayda ödünç veren işverenin esasen izni bulunmaktadır. Ancak verilen izin, Kanunun 1.maddesinin 1/2 fıkrası gereğince ödünç verilme süresinin geçici olması öngörülmüş olup, sürekli ödünç verilmesi esasını
kapsamamaktadır. Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir ödünç çalışma bürosu, işgücü piyasasında faaliyet göstermeyip salt ücretleri düşürmek için holding bünyesinde faaliyet gösteriyorsa, bu durumu “kurumsal istismar” olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Kaynak: Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi

PAYLAŞ
Önceki makaleMobbing’e (Psikolojik Taciz) İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı
Sonraki makaleİşletmesel Feshin Yargısal Denetimi
Av.Taner Sevim
İstanbul'da doğdu. Sevim Hukuk Bürosu'nun kurucusudur. İki dönem İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezinin başkanlığı görevini yürütmüştür. Üç dönem İstanbul Barosunu temsilen Barolar Birliği delegeliği yapmıştır. IPTV derneği hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyelik görevinde bulunmuştur.Halen İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesidir. Bilişim Hukuku, E-Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmekte olup hukuk alanında yazılar yazmaktadır. Bir çok üniversitede sertifika programında eğitim vermektedir. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisansını tamalamış, halen doktora eğitimine devam etmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here